Zmiany dotyczące praw konsumentów

Zmiany w przepisach chroniących konsumentów dotyczyć będą nie tylko umów zawieranych na odległość, ale również sprzedaży tradycyjnej. Zmienić ma się przede wszystkim definicja konsumenta. Obecnie konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Projekt nowego prawa przewiduje, że konsumentem będzie także osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zakupi […]

Czytaj dalej →

Umowy zawierane na odległość

Konsument (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej), który zawarł umowę na odległość (np. kupił książkę z katalogu wysyłkowego albo sprzęt AGD przez internet), ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Prawo to przysługuje przez 10 dni. Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia […]

Czytaj dalej →