Oferta

Biuro w Poznaniu:

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Golczak

Al. Niepodległośœci 2 pok. nr 42 (III piętro budynku Izby Rzemieślniczej) 61-874 Poznań,

Tel. kom. 606 698 995

Moja oferta skierowana jest zarówno do firm i przedsiębiorców, jak i do klientów indywidualnych – osób fizycznych i obejmuje:

PRAWO CYWILNE

1) usługi dla firm i przedsiębiorców:

 • Obsługa kontraktów, w szczególności w zakresie procesu inwestycyjnego
 • opiniowanie, negocjowanie, sporządzanie i zawieranie umów,
 • reprezentowanie w negocjacjach z kontrahentami,
 • kompleksowa kontrola wykonania umów
 • udzielanie porad i konsultacji, sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego

2) usługi dla klientów indywidualnych

 • doradztwo prawne – sporządzanie opinii i analiz prawnych, udzielanie porad i konsultacji w sprawach cywilnych – prawo rzeczowe, spadkowe, rodzinne, zobowiązania
 • negocjowanie, sporządzanie i konsultowanie wszelkiego rodzaju umów

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

 • Obsługa działalności spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji:
 • tworzenie, łączenie, przekształcanie i likwidacja przedsiębiorstw i organizacji,
 • przygotowywanie umów, aktów założycielskich, statutów,
 • obsługa posiedzeń zarządów, walnych zgromadzeń, rad nadzorczych
 • przygotowywanie uchwał, protokołów, regulaminów itp.
 • rejestracja podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • stała i kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych z zakresu wszystkich dziedzin prawa
 • postępowanie upadłościowe i naprawcze.

PRAWO PRACY

 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów związanych z nawiązywaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • przygotowywanie i opiniowanie wewnętrznych przepisów prawa pracy,
 • udzielanie porad prawnych i konsultacji oraz sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy,
 • reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach sądowych i pozasądowych,
 • obsługa prawna przedsiębiorstw w zakresie prawa pracy.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 • monitoring wierzytelności
 • windykacja przesądowa
 • zabezpieczanie wierzytelności
 • mediacje i zawieranie ugody z wierzycielami
 • dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

SPORY SĄDOWE

 • Sporządzanie wszelkiego rodzaju pism w postępowaniu sądowym, administracyjnym i egzekucyjnym.
 • Reprezentowanie przed sądami i urzędami.

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTW (także przez Internet)

 • sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych i konsultacji w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstwa,
 • obsługa prawna w zakresie prawa pracy
 • sporządzanie, opiniowanie, weryfikowanie i negocjowanie umów,
 • obsługa w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z prawa spółek handlowych, prawa podatkowego oraz obowiązków rejestracyjnych,
 • windykacja należności,
 • zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji publicznej.

Zapraszam do nawiązania współpracy

Radca Prawny Joanna Golczak

Kancelaria Radcy Prawnego