Zmiany dotyczące praw konsumentów

Zmiany w przepisach chroniących konsumentów dotyczyć będą nie tylko umów zawieranych na odległość, ale również sprzedaży tradycyjnej. Zmienić ma się przede wszystkim definicja konsumenta. Obecnie konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Projekt nowego prawa przewiduje, że konsumentem będzie także osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zakupi […]

Czytaj dalej →