Akta osobowe i inne dokumenty związane z zatrudnianiem pracowników – część II

Dokumenty w części B akt osobowych 1. umowa o pracę – zawarta na piśmie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, 2. informacja do umowy o pracę  – nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę należy pracownika poinformować na piśmie o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia […]

Czytaj dalej →

Akta osobowe i inne dokumenty związane z zatrudnianiem pracowników

Z zatrudnianiem pracowników wiąże się konieczność prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Przede wszystkim dla każdego pracownika należy założyć osobną teczkę akt osobowych. Teczka akt osobowych powinna składać się z 3 części części A – w której przechowuje się dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, części B – w której przechowuje się dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu […]

Czytaj dalej →

Umowa o pracę na czas określony

Rząd zapowiada ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony. Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko w rozmowie zamieszczonej w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 7 marca 2014 roku nawiązuje do przedstawianej partnerom społecznym propozycji. Sprowadza się ona do możliwości zastosowania trzech mechanizmów: określenie łącznego czasu trwania umów; wydłużenie okresu jednego miesiąca; ustalenie […]

Czytaj dalej →