Umowy zawierane na odległość

Konsument (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej), który zawarł umowę na odległość (np. kupił książkę z katalogu wysyłkowego albo sprzęt AGD przez internet), ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Prawo to przysługuje przez 10 dni. Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia […]

Czytaj dalej →