Umowy zawierane na odległość

Konsument (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej), który zawarł umowę na odległość (np. kupił książkę z katalogu wysyłkowego albo sprzęt AGD przez internet), ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

Zakupy przez internet

Prawo to przysługuje przez 10 dni. Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługiod dnia jej zawarcia.

Warto wiedzieć, że przedsiębiorca – zawierając z nami umowę na odległość – ma obowiązek poinformować nas na piśmie o prawie do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni. Jeśli tego nie uczyni, to termin na odstąpienie od umowy wydłuża się do trzech miesięcy. Termin do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn wydłuża się do trzech miesięcy także w przypadku, gdy przedsiębiorca co prawda poinformuje (na stronie internetowej lub w rozmowie telefonicznej) o prawie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 10 dni, ale nie dostarczy konsumentowi tej informacji na piśmie.

W celu odstąpienia od umowy należy złożyć w dziesięciodniowym terminie oświadczenie na piśmie i wysłać je do sprzedawcy.

Konsument ma obowiązek odesłać zakupiony towar (niestety na własny koszt), a przedsiębiorca powinien niezwłocznie (ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia konsumenta od umowy) zwrócić wpłacone pieniądze.

Prawo do odstąpienia w ciągu 10 dni od umowy kupna towaru uzależnione jest od dwóch warunków:

  1. sprzedający musi być przedsiębiorcą, a kupujący konsumentem.
  2. zakup nie został dokonany w drodze licytacji, kto zapłaci więcej, ale poprzez np. opcję „kup teraz”.

Zatem jeśli stronami są dwie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, albo dwaj przedsiębiorcy bądź przedsiębiorca kupuje coś od zwykłego Kowalskiego, to umowy te nie są traktowane jako zawierane na odległość.

Ponadto regulacji dotyczących umów na odległość nie stosuje się do sprzedaży z licytacji.

Od czerwca br. dzięki przepisom unijnym, które każde z państw członkowskich ma obowiązek wprowadzić najpóźniej do 13 czerwca,  powyższe zasady staną się jeszcze bardziej przyjazne dla kupujących, a terminy ulegną znacznemu wydłużeniu.

Znowelizowane przepisy wydłużą czas na odstąpienie od umowy do 14 dni, a w przypadku, gdy sprzedawca nie poinformuje odpowiednio o takiej możliwości, kupujący będzie miał na to nawet rok. W takim przypadku będzie można zwrócić nawet przedmioty noszące ślady używania lub uszkodzone, bez konieczności rekompensowania utraty wartości. Dodatkowo jeśli sprzedawca nie poinformuje o konieczności pokrycia przez konsumenta kosztów zwrotu towaru, za odesłanie zapłaci sprzedawca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Current ye@r *